۱۴۰ هزار تُن شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید شد۱۴۰ هزار تُن شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید شد
اهواز – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه تاکنون ۱.۴میلیون تُن نیشکر در واحدهای هفت‌گانه نیشکری وابسته به این شرکت در خوزستان برداشت شده گفت: ۱۴۰هزار تُن شکر از این مقدار نیشکر برداشتی تولید شد.منبع اخبار