اخبار

۱۴۸ پروژه کشاورزی در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۱۴۸ پروژه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد.

https://www.irna.ir/news/85136714/%DB%B1%DB%B4%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF