اخبار

۱۴ برنامه اساسی وزیر پیشنهادی جهاد برای تحول بخش کشاورزی تشریح شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با تشریح ۱۴ اقدام اساسی گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف کلان و راهبردی، گفت: با توجه به سوابق و تجربیات مدیریتی و اشرافی که نیکبخت به ماموریت‌های وزارتخانه دارد انتظار می‌رود با رای قاطع نمایندگان هر چه زودتر این وزارتخانه راهبردی تعیین تکلیف و برنامه‌های تحولی آن آغاز شود.

https://www.irna.ir/news/85138193/%DB%B1%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD