اخبار

۱۴ هزار تن ساردین ماهی به روش پرساین در جاسک صید شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیر اداره شیلات جاسک گفت: ۱۴ هزار تن ساردین ماهی در فصل صید (از مهر پارسال تا خردادماه امسال) در آب‌های این شهرستان به تور صیادان افتاد.

https://www.irna.ir/news/85131312/%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture. معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش آموزش 118.