اخبار

۱۶.۵ تن سموم تاریخ گذشته در خراسان رضوی جمع‌آوری شد


مشهد- مجله خبری کشاورزی- مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ۱۶.۵ تن سموم تاریخ گذشته از ابتدای ساماندهی و نظارت بر سموم غیر مجاز در این استان تاکنون جمع‌آوری شده است.منبع اخبار