اخبار

۱۷ اتحادیه تخصصی و ۶ اتاق اصناف کشاورزی در کرمانشاه فعال است


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با ۱۷ اتحادیه تخصصی و ثبت قانونی ۶ اتاق اصناف کشاورزی در شهرستان‌ها، رتبه اول کشور را در اختیار دارد.منبع اخبار