اخبار

۱۸۰ تن مرغ منجمد در شهرستان دماوند توزیع شد


دماوند – مجله خبری کشاورزی – رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۰ تن مرغ منجمد وارد شهرستان شده که بین ۱۵ تا ۲۰ واحد صنفی و ۲۵ تن مرغ گرم نیز بین ۱۰ تا ۱۵ واحد صنفی شهرستان توزیع شد.منبع اخبار