اخبار

۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پنبه‌کاران مغان پرداخت شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر تعاون روستایی استان اردبیل از پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پنبه کاران از کارخانجات پنبه پاک کنی استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85178405/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF