مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد. تائید رمز عبور.