اخبار

۲۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای شبکه آبیاری سد احمد بیگلو مشگین شهر اختصاص یافت


اردبیل- مجله خبری کشاورزی- معاون طرح توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از اختصاص ۲۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای شبکه آبیاری پایاب سد احمد بیگلو مشگین شهر خبر داد و گفت: با تکمیل این شبکه و بهره برداری از آن بیش از ۲ هزار هکتار تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می‌گیرد.منبع اخبار