اخبار

۲۰ هزار میلیارد ریال وام نوسازی ماشین آلات کشاورزی پرداخت شد


همدان – مجله خبری کشاورزی- قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت که پارسال رقمی افزون بر ۲۰ هزار میلیارد ریال وام برای نوسازی ماشین الات کشاورزی پرداخت شد و امسال نیز ۵۰ هزار میلیارد ریال در این زمینه تعیین کرده ایم که بانک کشاورزی موظف به پرداخت این میزان تسهیلات شده است.

https://www.irna.ir/news/85187334/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF