اخبار

۲۲ راس دام سبک در اثر مسمومیت در محلات تلف شد


خمین – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره دامپزشکی شهرستان محلات گفت: ۲۲ راس گوسفند و بز به علت مسمومیت با آب کشاورزی آغشته به کود کشاورزی و بی‌توجهی کشاورزان به خاطر این آب برای دام در این شهرستان تلف شد. 

https://www.irna.ir/news/85213042/%DB%B2%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF

جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد.