اخبار

۲۳ هکتار واحد گلخانه‌ای در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در سه ماه نخست سال جاری۲۳ هکتار واحدهای گلخانه‌ای در این استان به بهره‌برداری رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تخصیص تسهیلات بانکی این سطح تا پایان سال جاری به ۱۳۰ هکتار برسد.

https://www.irna.ir/news/85145319/%DB%B2%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF