اخبار

۲۴۸ پروژه کشاورزی سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید


زاهدان- مجله خبری کشاورزی-همزمان با هفته دولت ۲۴۸ طرح بخش کشاورزی با اعتبار افزون بر ۶۲۶ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

https://www.irna.ir/news/85215765/%DB%B2%DB%B4%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF