۲۵ درصد محصول جو از کشتزارهای استان تهران برداشت شده‌است - مجله خبری کشاورزی

۲۵ درصد محصول جو از کشتزارهای استان تهران برداشت شده‌است۲۵ درصد محصول جو از کشتزارهای استان تهران برداشت شده‌است
شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: برداشت جو از مزارع استان از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون حدود پنج هزار هکتار معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد برداشت شده‌است.منبع اخبار