اخبار

۲۵ درصد محصول جو از کشتزارهای استان تهران برداشت شده‌است


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: برداشت جو از مزارع استان از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون حدود پنج هزار هکتار معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد برداشت شده‌است.منبع اخبار