اخبار

۲۵ هزار هکتار میگوی پرورشی در هرمزگان واگذار شده است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه ۲۵ هزار هکتار میگوی پرورشی در استان واگذار شده است، گفت: تاکنون ۱۰ هزار هکتار از مزارع پرورش میگوی هرمزگان به بهره برداری رسیده و ۱۵ هزار هکتار آن نیز در حال ساخت است.منبع اخبار