اخبار

۲۹۸ تن کلزا توسط تعاون روستایی استان مرکزی خریداری شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – سرپرست تعاون روستایی استان مرکزی گفت: ۲۹۸ تن دانه‌های روغنی کلزا امسال به صورت تضمینی توسط تعاون روستایی این استان خریداری‌ شد.

https://www.irna.ir/news/85194865/%DB%B2%DB%B9%DB%B8-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF