اخبار

۲۹ فقره پرونده دریافت تسهیلات کشاورزی در خمین به بانک عامل معرفی شد


خمین – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهادکشاورزی خمین گفت: ۲۹ فقره درخواست دریافت تسهیلات سرمایه در گردش دام و طیور از محل مردمی سازی یارانه‌ها و دریافت تسهیلات مشاغل خانگی از سوی این سازمان به بانک‌های عامل معرفی شدند.

https://www.irna.ir/news/85205401/%DB%B2%DB%B9-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C