اخبار

۲ هزار تن گندم از مزارع شهرستان قدس برداشت شد

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، بهروز سلگی با اشاره به کیفیت بالای گندم برداشت شده از مزارع این شهرستان گفت: امسال پنجمین سال متوالی است که به واسطه کیفیت بالای محصول، حتی یک کامیون برگشتی از سیلو را نداشته ایم.

قدس یکی از شهرستانهای استان تهران و در در غرب شهر تهران و کیلومتر ۲۰ بزرگراه فتح و مجاورت استان البرز و راه‌آهن تهران ـ تبریز قرار گرفته‌است.منبع اخبار وی با اشاره به اینکه امسال ۳۱۵ هکتار زمین زیر کشت گندم در سطح این شهرستان قرار گرفت افزود: مراقبت از کاشت و داشت و تشویق کشاورزان به استفاده از بزر مناسب، ترویج اصول کشاورزی و استفاده از سموم مناسب، کیفیت گندم این شهرستان را افزایش داده است.