اخبار

۲ هزار و ۲۰۰ تن گوشت توسط اداره کل پشتیبانی دام استان مرکزی خریداری شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مرکزی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع گوشت پارسال توسط اداره کل پشتیبانی امور دام این استان خریداری و ذخیره سازی شد.منبع اخبار