اخبار

۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر استان مرکزی مصوب شد

وی بیان کرد: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و عنایت ویژه دولت به عشایر، بودجه مطلوبی در این زمینه تخصیص یافت که گامی موثری در حمایت از تولید محسوب می‌شود.

وی گفت: افزایش سهم عشایر در صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد که در این زمینه ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مدنظر است.

به گفته پاپی زاده، یک‌هزار میلیارد ریال از اعتبار مصوب شده در حوزه راه و ۸۰۰ میلیارد ریال در زمینه آبرسانی پایدار صرف خواهد شد و بخشی دیگر از آن برای بهبود وضعیت سکونت‌گاه‌های عشایری هزینه می‌شود.

رئیس امور عشایر کشور عنوان کرد: به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقاء بخش آموزش و ترویج عشایر نیز ۲۰۰  میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.

وی عنوان کرد: در مجموع ۳۵۰ خانوار عشایر در شهرستان زرندیه زندگی می‌کنند که امیدواریم با تخصیص اعتبار مطلوب مشکلات این بخش مرتفع شود.منبع اخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زرندیه نیز در این بازدید گفت: بیشترین عشایر استان مرکزی در شهرستان ساوه و زرندیه متمرکز هستند به طوری که ۱۰ درصد در شهرستان خمین و ۹۰ درصد عشایر استان در ساوه و زرندیه زندگی می‌کنند.

رئیس امور عشایر کشور ادامه داد: در قالب مصوبه سفر هیات دولت در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بخش عشایر استان مرکزی تخصیص یافته است.

حیدری ادامه داد: مقابله با محرومیت زدایی یکی از اولویت‌های دولت است اگرچه عشایر محروم هستند اما به واسطه تولید، عشایر افسران مقابله با محرومیت بوده و در رونق اقتصادی نقش بسزایی دارند

به گزارش مجله خبری کشاورزی، عباس پاپی‌زاده روز جمعه همزمان با سفر هیات دولت به استان مرکزی و در جریان بازدید از مناطق عشایری شهرستان زرندیه اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه عشایر در عرصه تولیدات دامی، توجه به این قشر همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری است.