اخبار

۲.۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی کشور برای نهالکاری هدفگذاری شده است


کرج – مجله خبری کشاورزی – مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح تولید یک میلیارد اصله نهال کشور اعلام کرد: کاشت نهال در ۲.۵ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور برای چهار سال آینده هدفگذاری شده است.منبع اخبار