اخبار

۳۰ میلیارد ریال برای خرید میوه شب عید در کردستان پرداخت شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی-  رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان گفت: توسط این صندوق ۳۰ میلیارد ریال به منظور خرید میوه شب عید به مدیریت تعاون روستایی استان پرداخت شد.منبع اخبار