۳۲۰ تن از میوه شب عید در کردستان به فروش رفت - مجله خبری کشاورزی