۳۲۴ هزار میلیارد تومان درآمدزایی ناشی از اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی

بهزاد پیش‌بینی کرد: با اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور پس از پنج سال، حدود ۷.۵ میلیون تن علوفه تولید، ۱۴۳۷ میلیون مترمکعب آب ذخیره و از فرسایش حدود ۲۶۳ میلیون تن خاک جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، بهره‌برداران مرتع و مجریان طرح مرتع‌داری مشارکت می‌کنند.

بهزاد یادآور شد: حفاظت از مراتع دارای ۲۵ درصد ارزش بازاری و ۷۵ درصد ارزش زیست محیطی و غیربازاری است.منبع اخبار

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «ترحم بهزاد» افزود: درآمدزایی ۳۲۴ هزار میلیارد تومانی در واقع ارزش بازاری اجرای این طرح ۵ساله از طریق تولید علوفه، ذخیره آب، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک است و ارزش غیربازاری آن از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن و جذب گردوغبار بسیار بیشتر است.

وی با بیان این که بر اساس این طرح، سالانه ساماندهی و مدیریت چرای دام در مراتع در سطح ۵۰ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم ساماندهی و مدیریت چرای دام در مراتع ظرف پنج سال به افزایش تولید ۳.۱ میلیون تن علوفه بیانجامد.

وی تصریح کرد: با توجه به کشت حدود ۲۰ کیلوگرم بذر یونجه در هر هکتار، برای کشت علوفه در سطح ۵۰۰ هزار هکتار به تقریباً ۱۰ هزار تن بذر یونجه نیاز است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با برآورد صورت گرفته، انتظار می‌رود اجرای عملیات بیولوژیک در قالب این طرح نیز به تولید یک میلیون تن علوفه و عملیات بیومکانیک به ۳۵ صدم میلیون تن تولید علوفه منجر شود.

وی کشت علوفه در ۵۰۰ هزار هکتار از دیمزارهای کم‌بازده بخش کشاورزی را از اهداف کمی این طرح در راستای کاهش فشار به مراتع و افزایش تولید علوفه عنوان و اظهار کرد: بر اساس طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع، سالانه ۱۰۰ هزار هکتار از دیمزارهای کم‌بازده و تخریب شده در بخش کشاورزی تبدیل به کشت علوفه می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیرو دستور رییس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی تدوین و پس از اصلاحات و نهایی شدن، به‌زودی تقدیم هیات دولت می‌شود.

بهزاد عملیات بیولوژیک، عملیات بیومکانیک، ساماندهی و مدیریت چرای دام و حفاظت و مراتع را از الزامات و دیگر اهداف کمی این طرح بیان کرد و گفت: در قالب این طرح ظرف پنج سال در سطح یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک مانند بذرکاری، کپه‌کاری، بوته‌کاری و نهالکاری، همچنین یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار عملیات بیومکانیک و در سطح دو میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار پروژه حفاظت و غرق در مراتع انجام می‌شود.

وی اعتبار موردنیاز اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع را بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد و تاکید کرد: هر مقدار سرمایه‌گذاری برای احیا و توسعه مراتع انجام شود، نتایج آن به بخش کشاورزی و سلامت مردم باز می‌گردد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۷۰ گونه مرتعی متناسب با طرح‌های مرتع‌داری، شرایط اقلیمی و اکوسیستم مراتع کشت می‌شود.