اخبار

۳۳ هزار پروانه چرا برای عشایر کوچنده مراتع جنوبی ورامین صادر شد


ورامین – مجله خبری کشاورزی – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین گفت: با آغاز فصل چرای دام در مراتع جنوبی ورامین، ۳۳ هزار پروانه چرا برای عشایر کوچنده صادر شد.منبع اخبار