اخبار

۳۵۰ واحد صنایع پسین گل محمدی در کشور فعال است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در حوزه گیاهان دارویی و صنایع پسین گل محمدی حدود ۳۵۰ واحد فعال با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن داریم که از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود.منبع اخبار