۳ میلیون تن کود یارانه ای مورد نیاز کشور تامین و تدارک شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین و تدارک سه میلیون تن کود یارانه ای ( ازته، فسفاته و پتاس) مورد نیاز کشور خبر داد و گفت: از این میزان کود تامین شده تاکنون ۲.۵ میلیون تن از شبکه های کارگزاری توزیع و به دست کشاورزان رسیده است.منبع اخبار