۳ هزار و ۶۰۶ هکتار از باغات کردستان اصلاح و نوسازی شد۳ هزار و ۶۰۶ هکتار از باغات کردستان اصلاح و نوسازی شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سه هزار و ۶۰۶ هکتار از باغات استان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اصلاح و نوسازی شد.منبع اخبار