۴۰۰ میلیون اصله نهال در قالب طرح‌های منابع طبیعی کاشته می شود - مجله خبری کشاورزی

۴۰۰ میلیون اصله نهال در قالب طرح‌های منابع طبیعی کاشته می شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۳۰ تا ۳۵ درصد حجم نهال‌هایی که در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ظرف چهار سال کاشته می‌شود، در قالب طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری است.منبع اخبار