اخبار

۴۰ میلیارد ریال برای ساماندهی میدان میوه و تره بار محلات هزینه شد+فیلم


خمین – مجله خبری کشاورزی – شهردار محلات گفت: ۴۰ میلیارد ریال برای ساماندهی میدان میوه و تره بار این شهر شامل کف سازی، سیستم تهویه، دیواره سازی، استراحتگاه و دیگر نیازمندی‌های محل عرضه میوه هزینه شد.

https://www.irna.ir/news/85210328/%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87