اخبار

۴۲ پروژه تولیدی استان تهران در هفته جهاد کشاورزی افتتاح می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: ۴۲ طرح تولیدی و عمرانی بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد تومان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خرداد) در استان تهران افتتاح می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85140440/%DB%B4%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF