اخبار

۴۴ سازه آبخیزداری در استان اردبیل اجرا شد

وی خاطرنشان کرد: احداث سازه‌های سنگی گابیونی، بندهای زیرزمینی و دو منظوره پخش سیلاب و کنتور فارو از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه آبخیزداری استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل کنترل سیل، ممانعت از فرسایش بی رویه خاک و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی از اهداف مهم برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری عنوان کرد و افزود: ذخیره نزولات آسمانی، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان‌ها را از دیگر اهداف اجرای پروژه‌های آبخیزداری است.

استان اردبیل ۹۰۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان‌بند و همچنین ۶۹ هزار هکتار جنگل دارد. این استان دارای سه حوضه آبخیز ارس، بالهارود و سفیدرود است.منبع اخبار

محمود قلی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با مجله خبری کشاورزی با اشاره به اجرای طرحهای آبخیزداری در استان اردبیل اظهار کرد: ۲۲ حوزه آبخیز با احداث بند سنگی ملانی و گابیونی از محل اعتبارات محرومیت زدایی و تملک دارایی با اعتبار ۳۳۹ میلیارد ریال اجرا در دست اجراست

قلی زاده افزود: از مهم‌ترین خطراتی که استان را به دلیل بی‌توجهی به حوزه آبخیزداری تهدید می‌کند از بین رفتن غنای خاک در بخش زراعت و باغ است که می‌تواند بازدهی در این بخش را با چالش روبرو کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل حفظ منابع طبیعی را یک رسالت ملی دانست و گفت: فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی با مشارکت آحاد مردم نیاز به نهادینه سازی دارد.