اخبار

۴۵ درصد صید جنوب کشور به هرمزگان اختصاص دارد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان قطب صیادی کشور گفت: این استان با صید سالیانه حدود ۳۱۵ هزار تن انواع آبزیان، ۴۵ درصد صید جنوب کشور را به خود اختصاص داده است.

https://www.irna.ir/news/85180196/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF