اخبار

۴۷ پروژه کشاورزی در استان بوشهر افتتاح و اجرایی شد


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – همزمان با سومین روز از گرامیداشت هفته دولت افتتاح و اجرای ۴۷ پروژه کشاورزی با  نوزده هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار در استان بوشهر آغاز شد.

https://www.irna.ir/news/85211210/%DB%B4%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF