۴.۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور رفع تداخل شد۴.۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور رفع تداخل شد
بوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی گفت:  از مجموع ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی موجود در ایران تاکنون چهار میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رفع تداخل شده است.منبع اخبار