۵۰۰ هزار تن کود شیمیایی جهت کشت بهاره در کشور ذخیره شده است۵۰۰ هزار تن کود شیمیایی جهت کشت بهاره در کشور ذخیره شده است
تبریز – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات ‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه هیچ نگرانی در مورد تأمین کود برای کشت بهاره نداریم، گفت: ۵۰۰ هزار تن انواع کود شیمیایی در کشور ذخیره سازی شده است.منبع اخبار