اخبار

۵۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی در رودخانه کارون و تالاب عرب حسن شوشتر رهاسازی شد


اهواز – مجله خبری کشاورزی – ۵۰۰ هزار قطعه انواع بچه ماهیان بومی بعد از ظهر چهارشنبه در تالاب عرب حسن و رودخانه کارون در محدوده شهرستان شوشتر در شمال خوزستان با حضور اعضای شورای اسلامی و کارشناسان حفاظت محیط زیست و شیلات رهاسازی شد.

https://www.irna.ir/news/85154853/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1