اخبار

۵۰ درصد محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود


کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون حدود ۵۰ درصد محصولات تولید شده در بخش کشاورزی کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می شود.منبع اخبار