اخبار

۵۲۲ واکسن تاریخ مصرف گذشته در سیستان و بلوچستان ضبط و معدوم‌ شد


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از ضبط و معدوم‌سازی ۵۲۲ ویال (ظروف شیشه‌ای کوچک دارو) واکسن تاریخ مصرف گذشته از شرکت‌های پخش استان با همکاری این واحدها خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85233862/%DB%B5%DB%B2%DB%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85

در حال حاضر بیش از 15 هزار مدرسه غیرانتفاعی در.