۵۲ درصد خرید تضمیمنی گندم از پنج استان

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، استان خوزستان با خرید ۱۹ درصد گندم کشور به میزان یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن، قطب این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با خرید ۱۰.۵ درصد و کردستان با خرید ۸.۵ درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید گندم در آن‌ها، معادل خرید گندم استان خوزستان است.

بر اساس این گزارش، بعد از این سه استان نیز به ترتیب استان‌های فارس با خرید ۷ درصد، کرمانشاه با خرید ۶.۵ درصد و آذربایجان غربی با خرید ۶ درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید آن‌ها، معادل خرید گندم در دو استان گلستان و کردستان است.

فهرست ۱۰ استانی که بیشترین خرید گندم را در کشور ثبت کرده‌اند، خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن (۱۹ درصد کل خرید گندم کشور)، گلستان با خرید ۷۵۸ هزار تن (۱۰.۵ درصد کل خرید گندم)، کردستان با خرید ۶۱۲ هزار تن (۸.۵ درصد کل خرید گندم)، فارس با خرید ۴۹۵ هزار تن (۷ درصد کل خرید گندم)، کرمانشاه با خرید ۴۷۳ هزار تن (۶.۵ درصد کل خرید گندم)، آذربایجان غربی با خرید ۴۳۸ هزار تن (۶ درصد کل خرید گندم)، خراسان رضوی با خرید ۳۵۲ هزار تن (۵ درصد کل خرید گندم)، همدان با خرید ۳۱۷ هزار تن (۴.۵ درصد کل خرید گندم)، لرستان با خرید ۲۷۲ هزار تن (۴ درصد کل خرید گندم) و آذربایجان شرقی با خرید ۲۶۰ هزار تن (۳.۵ درصد کل خرید گندم) است.منبع اخبار