۵۲ واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی کردستان فعال شد۵۲ واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی کردستان فعال شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۵۲ واحد راکد و نیمه فعال در بخش کشاورزی استان در یک سال اخیر به چرخه تولید بازگشت.منبع اخبار