اخبار

۵۳ هزار و ۲۱۰ هکتار طرح توسعه گیاهان دارویی در مراتع کشور اجرا شد


شهرکرد-مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اهمیت کشت گیاهان دارویی در حفظ و حراست از مراتع و دیمزارهای کم بازده گفت: پارسال ۵۲هزار و ۲۱۰ هکتار طرح توسعه گیاهان دارویی در مراتع کشور اجرایی شد.منبع اخبار