اخبار

۵۶ درصد اراضی کشاورزی با منابع زیرزمینی آبیاری می شود


بجنورد- مجله خبری کشاورزی- معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: هشت میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور وجود دارد که ۵۶ درصد آن با آب های زیرزمینی آبیاری می شود.منبع اخبار