اخبار

۵۸ هکتار گلخانه جدید در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از ساخت ۵۸ هکتار گلخانه جدید در سالجاری در این استان با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰۴ میلیارد تومان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85190004/%DB%B5%DB%B8-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA