اخبار

۵۹۰ هزار هکتار مبارزه با بیماری‌های گندم انجام شد

آهنگران خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته در سطح ۱۲۵ هزار هکتار با بیماری فوزاریوم خوشه گندم مبارزه صورت گرفت.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح مبارزه با بیماری فوزاریوم خوشه گندم نسبت به سال گذشته به دلیل فراهم بودن شرایط، دو برابر افزایش یافت و به ۲۶۰ هزار هکتار رسید.

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «اکبر آهنگران» سطح مبارزه با بیماری‌های گندم در سال زراعی گذشته را ۵۲۲ هزار هکتار اعلام کرد، افزود: از ۵۹۰ هزار هکتار مبارزه با بیماری‌های گندم، نزدیک به ۲۶۰ هزار هکتار با بیماری فوزاریوم خوشه گندم و بیش از ۷۰ هزار هکتار با بیماری زنگ زرد صورت گرفته است.

آهنگران در همین حال اجرای “مدل پیش آگاهی رخداد زنگ زرد گندم” را از دیگر دلایل فراگیر نشدن این بیماری در گندم‌زارهای کشور دانست و گفت: در این مدل که توسط کارشناسان سازمان حفظ نباتات طراحی شده، فاکتورهای موثر بر بروز رخداد بیماری زنگ زرد گندم به سامانه جامع پایش عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور داده شده و بر اساس داده‌های هواشناسی که روی این سامانه به‌صورت آنلاین دریافت می‌شود، بروز بیماری در قالب این مدل در مناطق مختلف کشور به‌صورت اتوماتیک سنجیده و سامانه به مدیران و کارشناسان حفظ نباتات در مناطق مختلف در صورت لزوم هشدار می‌دهد و از این رو کانون کوبی اولیه با دقت و به‌موقع انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که امسال نزدیک به ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت کلزا رفت، گفت: فوما و اسکلروتینیا دو بیماری مهم کلزا هستند.منبع اخبار

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور، سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم را در سال زراعی گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار عنوان کرد.

وی بیماری زنگ زرد، فوزاریوم خوشه‌های گندم، سفیدک پودری گندم، سپتوریوز برگی و لکه خرمایی را از بیماری‌های مهم گندم برشمرد و افزود: در سال زراعی جاری در سطح ۶۰ هزار هکتار یا بیماری‌های کلزا مبارزه شد.

اجرای مدل پیش آگاهی مانع از فراگیر شدن زنگ زرد شد

وی ادامه داد: امسال سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم نسبت به سال پیش کمتر بود، زیرا شرایط برای بروز این بیماری مساعد نبود و از این رو در برخی مناطق این بیماری به صورت لکه‌ای بروز کرد که سریع و به موقع با آن مبارزه شد.