اخبار

۵ میلیون تن کود کشاورزی نیاز سالانه کشور/ کمبود فسفر در ۷۰ درصد خاک‌های کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور نسبت به کم‌مصرفی کود و فقر خاک‌های کشاورزی به لحاظ مواد مغذی هشدار داد و گفت: کود مورد نیاز اراضی کشاورزی سالانه حدود ۵ میلیون تن است که نزدیک به ۴.۵ میلیون تن آن را کودهای نیتروژنی، پتاسه و فسفاته تشکیل می‌دهد.منبع اخبار