اخبار

۶۰۰ میلیارد تومان غرامت در سال زراعی اخیر به کشاورزان پرداخت شد 


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاونت توسعه صندوق بیمه کشاورزی گفت: طبق آمارهای فعلی برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ علی الحساب ۶۰۰ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان  پرداخت شده است و همچنان در حال جمع بندی رقم کلی غرامت‌ها هستیم.

https://www.irna.ir/news/85240416/%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

عبدی : صاحبان قدرت را مجبور به شنیدن کنید – پایگاه خبری هشت صبح. اخبار روز سیاسی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).