۶۰۰ هزار تن محصول، ثمره مزارع گوجه فرنگی بوشهر - مجله خبری کشاورزی

۶۰۰ هزار تن محصول، ثمره مزارع گوجه فرنگی بوشهر


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل از سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار ثمره مزارع این استان در سال زراعی جاری است.منبع اخبار