اخبار

۶۰ درصد از اراضی کشاورزی تا پایان امسال سنددار می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور پیش‌بینی‌کرد که با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال جاری ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور سنددار شوند.

https://www.irna.ir/news/85152190/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF